LJUDSKO OKO IMA PUNO VEĆI POTENCIJAL NEGO ŠTO MISLIMO
LJUDSKO OKO IMA PUNO VEĆI POTENCIJAL NEGO ŠTO MISLIMO

LJUDSKO OKO IMA PUNO VEĆI POTENCIJAL NEGO ŠTO MISLIMO

Bez obzira jeste li novi nosilac naočala ili ih koristite godinama, vjerojatno ste se susreli s terminom – recept za naočale. Vaš recept je rezultat pregleda vida i omogućuje optičaru izradu kvalitetnih naočala koje će korigirati vaš vid.

Vrijednost recepta za vid i leća za korekciju vida izražava se dioptrijom, u jedinici jačine. Desetljećima se dioptrija mjerila na četvrtinu dioptrije (D). Vjerojatno ste vidjeli recept na kojem se na kraju nalazi napisana dioptrija koja završava sa 0.25D, 0.50D, 0.75D ili samo 0.00D. To je u skladu s trenutnim standardima, ali takav recept ograničava korekciju koju vam vaše naočale mogu pružiti jer i vaše oči mogu uočiti puno više detalja(1). To možemo usporediti s nošenjem odijela ili haljine koju ste kupili znajući veličinu koju trebate, ali ona ne odgovara u potpunosti vašim mjerama.

INOVACIJA U OPTICI

Nakon pet godina znanstvenih istraživanja i analiziranja više od 100,000 parametara vida(2), razvili smo jedinstvenu inovaciju koja donosi visoku preciznosti vida: Advanced Vision Accuracy™.

Essilor® AVA™ je revolucionarno iskustvo vida koje pruža ultimativnu preciznost i oslobađa puni potencijal vašeg oka. S novim, visoko preciznim jednostavnim načinom testiranja vida stručna osoba može izmjeriti dioptriju vašeg oka do preciznosti od 0.01D. Bez obzira je li vrijednost vašeg recepta +2.21D, -5.32D ili -11.11D, vaše naočale mogu biti napravljene s točnošću od 0.01 dioptrije, umjesto dosadašnjeg zaokruživanja na približnu nižu ili višu vrijednost. Naša posljednja istraživanja pokazuju da 95%(1) ljudi ima puno osjetljiviji vid i percipira više od trenutno korištenog koraka od 0.25 dioptrije za korekciju vida.

ŠTO JE AVA INOVACIJA DONJELA?

  1. Puno točniji pregled vida tj. preciznije određivanje vaše dioptrije
  2. Novi proces prilikom određivanja dioptrije koji omogućuje usporedbu leća sa i bez AVA opcije, u stvarnim uvjetima
  3. Optimiziran dizajn leće sa AVA receptom
  4. Naočale sa ugodnim i izuzetno oštrim vidom

LJUDSKO OKO IMA PUNO VEĆI POTENCIJAL NEGO ŠTO MISLIMO

Ne dovodite u pitanje standarde jasnoće slike na vašem televizoru, pa zašto ne bi iste kriterije imali i za svoje naočale za korekciju vida?

Gledajte svijet onakav kakav bi zapravo trebao biti, bez ograničenja u oštrini vida. Zahvaljujući AVA™ tehnologiji, s vašim naočalama primijetit ćete svaki detalj. AVA™ opcija dostupna je uz Varilux progresivne naočale i Eyezen jednojakosne naočale za korekciju vida.

(1) Istraživanje provedeno od strane Essilor® - 146 pacijenata u dobi između 18 i 65 god. – Singapur – 2016.

(2) Analizirani parametri vida su parametri koji su uzeti iz stvarnih podataka refrakcije i obrađeni pomoću kompjuterske simulacije subjektivnih odgovora.