Polityka dopuszczalnego użytkowania

Witamy na stronie internetowej „global.essilor.com/pl”. Decydując się na dostęp do strony internetowej „global.essilor.com/pl”, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki dopuszczalnego użytkowania.

Polityka dopuszczalnego użytkowania
Polityka dopuszczalnego użytkowania

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 

Witamy na stronie internetowej "https://www.global.essilor.com/pl”. Decydując się na wejście na stronę https://www.global.essilor.com/pl, zgadzają się Państwo na przyjęcie warunków i zasad regulujących korzystanie ze strony, zawartych w niniejszej Informacji prawnej.

 

1. OPIS STRONY

Celem istnienia niniejszej strony internetowej jest dostarczenie informacji o produktach i usługach produkowanych przez Essilor Polonia sp. z o.o. oraz linków do różnych stron internetowych firmy. Essilor Polonia sp. z o.o. jest spółką zarejestrowaną w Polsce pod numerem KRS 0000120470, NIP 6340125844.

Siedziba Essilor Polonia sp. z o.o. znajduje się w Warszawie przy ul. Annopol 17, 03-236 Warszawa.

 

2. OSTRZEŻENIE OGÓLNE

Essilor Polonia sp. z o.o. (dalej jako: "Essilor"), właściciel niniejszej strony internetowej, zapewnia, że informacje udostępnione w tym dokumencie są prawdziwe i aktualne w momencie ich umieszczania w sieci.

Jednakże, ESSILOR:

  • nie udziela żadnej gwarancji co do dokładności, precyzji lub wyczerpania tych informacji,
  • zastrzega sobie prawo do modyfikowania i poprawiania w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, treści dokumentów publikowanych na stronie internetowej.

W związku z tym ESSILOR nie ponosi odpowiedzialności za:

  • jakąkolwiek niedokładność, nieścisłość lub zaniechanie mające wpływ na informacje udostępnione na stronie,
  • jakąkolwiek szkodę spowodowaną niedozwoloną ingerencją osoby trzeciej, także wtedy, gdy mogłoby to doprowadzić do modyfikacji informacji udostępnionych na stronie,
  • lub, ogólnie rzecz biorąc, za jakiekolwiek szkody:  bezpośrednie lub pośrednie, niezależnie od przyczyny, pochodzenia, charakteru i konsekwencji,  spowodowane przez dostęp lub brak dostępu do strony internetowej przez jakąkolwiek osobę, spowodowane przez korzystanie ze strony internetowej i/lub przez jakiekolwiek przekonanie o dokładności informacji pochodzących bezpośrednio lub pośrednio ze strony internetowej.

 

3. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Niniejsza strona internetowa jest Utworem chronionym przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. O ile nie stwierdzono inaczej, prawa własności intelektualnej związane z dokumentami zawartymi na stronie internetowej i każdym z elementów stworzonych dla niej przysługują wyłącznie Essilor, który nie udziela żadnej licencji ani prawa, z wyjątkiem prawa dostępu do strony.

Powielanie treści zawartych na stronie internetowej jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych na użytek osobisty i prywatny. Powielanie i wykorzystywanie kopii wykonanych w jakimkolwiek innym celu jest wyraźnie zabronione.

Marki, patenty, logo i inne aktywa objęte prawami własności intelektualnej i wymienione na stronie internetowej są własnością Essilor lub udzielono Essilor pozwolenia na ich wykorzystanie. Żadne prawo ani licencja nie mogą być przyznane na żaden z wyżej wymienionych elementów bez pisemnej zgody Essilor lub uprawnionych osób trzecich.

Aby uzyskać więcej informacji, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem marketing@essilor.com.pl

 

4. PODSUMOWANIE - POLITYKA PRYWATNOŚCI I PAŃSTWA DANE OSOBOWE

  • Zebrane informacje podlegają przetwarzaniu przez Essilor i wybrane firmy partnerskie w celu świadczenia usług.
  • Odbiorcami danych są Essilor i wybrane osoby trzecie.
  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • godnie z tymi przepisami mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania, z którego mogą Państwo skorzystać, kontaktując się z:  iod@essilor.pl
  • Mogą Państwo również, z uzasadnionych powodów, sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych.

 

SZCZEGÓŁOWA WERSJA - POLITYKA PRYWATNOŚCI I PAŃSTWA DANE OSOBOWE 

4.1. Gromadzenie i wykorzystywanie

Informacje zebrane na stronie internetowej podlegają przetwarzaniu przez Essilor i wybrane firmy partnerskie.

Prosimy o podanie danych osobowych w celu dostarczenia usługi, produktu, informacji o produktach lub usługach Essilor lub w celu realizacji transakcji. Kontakt z Państwem może dotyczyć np. sybskrybcji biuletynów, wzięcia udziału w promocji, udziału w szkoleniu, znalezienia praktyki okulistycznej, wypełniania ankiety online, zadawania nam pytań, wystawiania komentarzy lub rejestracji produktu. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach administracyjnych i informacyjnych. Będziemy kontaktować się z Państwem w celu uzyskania opinii lub informować Państwa o marce Essilor i markach powiązanych.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach statystycznych. Dane te będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych spółek Grupy Essilor znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

4.2. Ochrona danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Zgodnie z przepisami, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one niedokładne lub do ich usunięcia. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tych praw, powinni Państwo powiadomić o tym Essilor za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: iod@essilor.pl. Powinni Państwo przedstawić wówczas dowód na potwierdzenie swojej tożsamości.

W uzasadnionych przypadkach, mogą Państwo również sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych.

Chociaż nie możemy zapewnić, że korzystanie z naszej strony internetowej jest całkowicie bezpieczne, stosujemy standardowe środki bezpieczeństwa. Zalecamy zachowanie ostrożności podczas korzystania z Internetu oraz nieudostępnianie swoich haseł.

Niniejsza strona internetowa może zawierać opinie klientów, fora i/lub tablice ogłoszeń oraz inne treści online. Należy pamiętać, że wszelkie informacje ujawnione w tych miejscach stają się informacjami publicznymi i należy zachować ostrożność ujawniając swoje dane osobowe. Essilor nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczone przez Państwa lub inne osoby na publicznych forach.

 

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Essilor może udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim w celach marketingowych. Essilor nie będzie sprzedawał, wymieniał ani w inny sposób przekazywał osobom trzecim Państwa danych osobowych, chyba że wystąpi którykolwiek z przypadków opisanych poniżej, a Essilor powiadomi Państwa o tym z wyprzedzeniem:

Essilor może przekazywać dane osobowe swoim spółkom zależnym i stowarzyszonym, w tym przyszłym spółkom zależnym i stowarzyszonym.

Essilor ujawni dane osobowe zewnętrznym konsultantom i usługodawcom (takim jak dostawcy hostingu, wsparcia, konserwacji i napraw, usług pocztowych, procesów płatności) w zakresie, w jakim wymagają oni dostępu do baz danych lub danych osobowych zawartych w naszych bazach danych, aby świadczyć usługi na rzecz użytkownika, Essilor lub strony internetowej.

Czasami prowadzimy wspólne promocje z osobami trzecimi. Jeśli wezmą Państwo udział w jednej z nich, Państwa dane mogą być gromadzone zarówno przez Essilor, jak i osobę trzecią. Możemy na Państwa prośbę udostępnić Państwa dane partnerowi promocyjnemu. Państwa dane będą wykorzystywane przez nas i/lub przez naszych partnerów zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Essilor zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych (i) gdy Essilor jest do tego prawnie zobowiązany (np. otrzymaliśmy wezwanie z sądu) lub Essilor w inny sposób uważa, że wymaga tego od niego prawo, (ii) gdy Essilor uważa, że jest to konieczne do ochrony i/lub egzekwowania praw, interesów majątkowych lub bezpieczeństwa Essilor, użytkowników lub innych osób, lub (iii) jeśli Essilor uzna to za konieczne do rozwiązania sporów i problemów, zapobiegania oszustwom i egzekwowania w inny sposób Polityki prywatności i Warunków korzystania ze strony internetowej.

W przypadku, gdy Essilor zostanie połączony z inną organizacją lub stanie się jej częścią, lub w przypadku, gdy Essilor zostanie sprzedany lub sprzeda wszystkie lub niemal wszystkie swoje aktywa lub zostanie w inny sposób zreorganizowany, dane osobowe gromadzone przez Essilor będą jednym z aktywów przeniesionych na rzecz podmiotu przejmującego lub zreorganizowanego.

Essilor może przekazywać dane osobom trzecim, jeśli jest do tego wyraźnie upoważniony przez obowiązujące prawo.

 

6. RODZICE I OPIEKUNOWIE

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób niepełnoletnich. Jeśli są Państwo rodzicami lub opiekunami prawnymi i uważają Państwo, że Państwa dziecko lub podopieczny przekazał nam informacje, mogą Państwo skontaktować się z nami, aby usunąć te dane.

 

7. PLIKI COOKIES

Essilor wykorzystuje pliki cookies do śledzenia i ulepszania niektórych działań użytkowników na stronie internetowej.

Pliki cookies to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane do przeglądarki używanej przez użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Podmiot, który umieszcza pliki cookies w Państwa przeglądarce, może następnie odczytać informacje na temat tego pliku. Pliki cookies są klasyfikowane jako "sesyjne” pliki cookies, które nie pozostają na urządzeniu użytkownika po zamknięciu przeglądarki lub "trwałe” pliki cookies, które zwykle pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia.

7.1. Pliki cookies - osoby trzecie

Należy pamiętać, że osoby trzecie (w tym na przykład sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, takich jak analiza ruchu w sieci) mogą również wykorzystywać pliki cookies na naszej stronie internetowej. Korzystaliśmy z usług partnerów, takich jak DoubleClick i Google AdWords, aby pomogli nam dostarczać reklamy. Korzystamy również z Google Analytics, aby pomogli nam analizować sposób korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie dotyczące wydajności do śledzenia interakcji odwiedzających. Na przykład, korzystając z plików cookie, Google może nam wskazać, które strony odwiedzają nasi użytkownicy, które są najbardziej popularne, czy odwiedzający byli wcześniej na naszych stronach internetowych, jaka strona internetowa lub kanały online skierowały odwiedzającego na nasze strony internetowe i inne podobne informacje.

Mamy niewielką kontrolę nad plikami cookies "osób trzecich", dlatego zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności tych zewnętrznych usługodawców, aby mogli Państwo zrozumieć, jakie dane te organizacje przechowują na Państwa temat i co z nimi robią.

7.2. Kontrola plików cookies

Istnieje kilka sposobów zarządzania ustawieniami plików cookie na urządzeniach. Niezbędnych plików cookie nie można jednak wyłączyć.

7.2.1. Reklamowe pliki cookies

Jeśli chcą Państwo wyłączyć reklamowe pliki cookies, mogą Państwo odwiedzić stronę http://www.youronlinechoices.com. Jeśli zdecydują się Państwo wyłączyć pliki cookies, nadal będą Państwo widzieli reklamy w Internecie, ale mogą one nie być dostosowane do Państwa zainteresowań. Nie oznacza to, że nie będą Państwo otrzymywać żadnych reklam w Internecie. Mogą Państwo również zarządzać plikami cookies w ustawieniach prywatności w używanej przeglądarce internetowej. Więcej informacji znajduje się poniżej.

7.2.2. Ustawienia przeglądarki

Użytkownik może wyłączyć i/lub usunąć większość rodzajów plików cookies za pomocą ustawień przegądarki. Należy pamiętać, że w przypadku zablokowania wszystkich plików cookies, uzyskanie dostępu do części usług naszych lub innych podmiotów może nie być możliwe. Poniższe linki zawierają informacje o tym, jak zmienić ustawienia plików cookies w niektórych popularnych przeglądarkach:

 

8. OPCJE REZYGNACJI

Wiadomości e-mail. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail od Essilor, postępując zgodnie z procedurami rezygnacji z subskrypcji wskazanymi w każdej wiadomości e-mail. Nawet jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail od Essilor, będziemy wysyłać Państwu e-maile transakcyjne i odpowiadać na Państwa pytania.

Pliki cookies. Essilor wykorzystuje pliki cookies do śledzenia i usprawniania Państwa działań na stronie internetowej. Pliki cookies to małe fragmenty danych przechowywane w plikach na komputerze użytkownika, które umożliwiają naszej stronie internetowej śledzenie korzystania przez Państwa ze strony podczas jej odwiedzania i ponownego odwiedzania (odwiedzane strony, data i godzina wizyty itp.), ale nie umożliwiają Państwa identyfikacji. Mogą Państwo zablokować lub ograniczyć pliki cookies na swoim komputerze lub usunąć je z przeglądarki, poprzez dostosowanie preferencji przeglądarki internetowej. Powinni Państwo zapoznać się z instrukcją obsługi, która ma zastosowanie do Państwa przeglądarki, aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania ustawień przeglądarki zgodnie z preferencjami.

Pliki cookies umożliwiają korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej, więc jeśli zablokują Państwo lub w inny sposób odrzucą nasze pliki cookies, mogą Państwo nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji strony internetowej.

Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Essilor może również używać sygnałów nawigacyjnych (znanych również jako znaczniki działania, piksele lub przejrzyste pliki GIF) w celu zarządzania reklamami online. Sygnały nawigacyjne są dostarczane przez naszych dostawców usług reklamowych i umożliwiają naszym dostawcom rozpoznanie unikalnych pliku cookie, które jest plikami tworzonymi przez serwer sieciowy i przechowywanymi na dysku twardym komputera przez przeglądarkę internetową. Sygnały nawigacyjne są umieszczane przez firmę Essilor, która współpracuje z naszymi dostawcami usług reklamowych. Sygnały nawigacyjne pozwalają nam dowiedzieć się, które reklamy przyciągają użytkowników na nasze strony internetowe.

Pozwalają nam również zbierać informacje o Państwa aktywności online, abyśmy mogli zarządzać skutecznością reklam i dostarczać Państwu reklamy online, w tym reklamy na innych stronach internetowych, które mogą Państwa zainteresować. Dzięki technologii sygnałów nawigacyjnych, informacje, które zbieramy i udostępniamy, są anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Nie zawierają one imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu ani adresu e-mail.

Więcej informacji na temat reklamy behawioralnej online oraz możliwości rezygnacji z otrzymywania ukierunkowanych reklam online od członków Digital Advertising Alliance (DAA) można znaleźć w witrynie DAA pod adresem:  http://www.aboutads.info/choices/

Narzędzia na urządzeniach mobilnych. Mogą Państwo kontrolować narzędzia na swoich urządzeniach mobilnych. Mogą Państwo na przykład wyłączyć lokalizator GPS lub powiadomienia push w telefonie.

Sygnały “Do Not Track” ("DNT"). Essilor obecnie nie reaguje na sygnały DNT, ale może to zrobić w przyszłości.

 

9. ZGODA NA PRZEKAZYWANIE DANYCH OSÓB NIEBĘDĄCYCH REZYDENTAMI W POLSCE

Jeśli mieszkają Państwo w kraju innym niż Polska, przekazując Essilor swoje dane osobowe, wyrażają Państwo wyraźną zgodę, aby Państwa dane były przekazywane, przetwarzane i przechowywane w Polsce.

 

10. INNE STRONY INTERNETOWE ESSILOR

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie stron internetowych Essilor, na których są zamieszczone. Inne strony internetowe Essilor mogą mieć inną politykę prywatności, dlatego prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności każdej strony internetowej Essilor, którą Państwo odwiedzają, aby zrozumieć, w jaki sposób Essilor zbiera i wykorzystuje informacje oraz w jakich okolicznościach Essilor udostępnia informacje zebrane za pośrednictwem tej strony.

 

11. NAGRANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Prosimy pamiętać, że rozmowy z Essilor mogą być nagrywane w celach szkoleniowych i jakościowych.

 

12. NINIEJSZA STRATEGIA PODATKOWA JEST PUBLIKOWANA ZGODNIE Z OBOWIĄZKIEM OKREŚLONYM W ART. 27C UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LUTEGO 1992 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH 

12.1. Podejście grupy Essilor do zarządzania ryzykiem i zasad zarządzania w odniesieniu do opodatkowania w Rzeczypospolitej Polskiej

W odniesieniu do swojej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej, a także na całym świecie, Essilor stara się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji i oczekuje od swoich dyrektorów, urzędników i pracowników prowadzenia działalności zgodnie z literalnym brzmieniem, celem i intencją wszystkich odpowiednich przepisów oraz powstrzymywania się od wszelkich nielegalnych, nieuczciwych lub nieetycznych zachowań.

Obejmuje to działanie we współpracy z administracją lokalną i ustanowienie właściwej harmonizacji praktyk podatkowych stosowanych przez wszystkie podmioty Grupy. Celem naszych wytycznych jest włączenie odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem podatkowym w ramy działalności Grupy, jako istotnego elementu naszego wkładu ekonomicznego i społecznego w społeczeństwo.

12.2. Stosunek grupy do planowania podatkowego (w zakresie mającym wpływ na opodatkowanie w Rzeczypospolitej Polskiej)

Essilor uważa, że płacenie należnej i sprawiedliwej kwoty podatków obliczonych w odniesieniu do obowiązujących przepisów i zasad dotyczących cen transferowych jest ważnym elementem strategii firmy i sposobem na pielęgnowanie jej społecznego i ekonomicznego wkładu w społeczeństwo. Essilor zobowiązuje się do płacenia wszystkich wymaganych podatków w krajach, w których prowadzi działalność. Grupa zobowiązuje się również do powstrzymania się od angażowania się w agresywne strategie planowania podatkowego.

12.3. Poziom ryzyka związanego z opodatkowaniem w Rzeczypospolitej Polskiej, który grupa jest gotowa zaakceptować

Poziom ryzyka w odniesieniu do opodatkowania w Rzeczypospolitej Polskiej wynika ze zmian przepisów podatkowych. Niniejsze oświadczenie dotyczy nie tylko Rzeczypospolitej Polskiej, ale także wszystkich innych krajów, w których działa Essilor. Aby ograniczyć ryzyko naruszenia lub niewłaściwego stosowania przepisów podatkowych, Essilor utrzymuje właściwe i skuteczne systemy kontroli wewnętrznej, procesy podatkowe i wykwalifikowany personel, aby umożliwić naszym zespołom podatkowym/finansowym zapewnienie zgodności z zasadami zawartymi w niniejszych wytycznych.

12.4. Podejście grupy do Urzędu Skarbowego

Essilor zobowiązuje się do utrzymywania wzajemnych i opartych na współpracy relacji z organami podatkowymi w krajach, w których prowadzi działalność. Polityka podatkowa Grupy opiera się na zasadach poszanowania prawa i przejrzystości. Niniejsze zobowiązanie dotyczy kontaktów z Urzędem Skarbowym.

 

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NIEWOLNICTWU I HANDLOWI LUDŹMI 

Polityka ta wspiera nasze zaangażowanie w ograniczanie ryzyka wystąpienia współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi w ramach naszej działalności oraz przeniknięcia do naszych łańcuchów dostaw lub jakichkolwiek innych relacji biznesowych. Na poziomie Grupy, Essilor jest sygnatariuszem 10 zasad UN Global Compact w obszarach podstawowych wartości odnoszących się do praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.