Polityka prywatności

Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności my, Essilor Polonia, informujemy, jakie Twoje dane osobowe zbieramy, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z naszych usług, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy.

Polityka prywatności
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności my, Essilor Polonia sp. z o.o., informujemy, jakie dane osobowe gromadzimy, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową lub korzystają z naszych usług, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy.  

Państwa dane osobowe, to wszelkie informacje Państwa dotyczące, w szczególności imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu lub adres e-mail. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Bardzo ważne jest, aby w pełni Państwo zrozumieli, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe i jak chronimy Państwa prywatność. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. 

Nasze dane kontaktowe to: 

 • Essilor Polonia Sp. z o.o.
 • ul. Annopol 17
 • 03-236 Warszawa
 • Polska

Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych to:

 • iod@essilor.pl

 

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY 

DANE, KTÓRE ZBIERAMY, GDY ODWIEDZAJĄ PAŃSTWO NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ 

Kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, automatycznie zbieramy i przechowujemy niektóre z Państwa dane na naszych serwerach oraz w plikach cookies, które są małymi plikami tekstowymi wysyłanymi do Państwa komputera, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

Dane te nie pozwalają nam na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Rejestrujemy jednak dane związane z przeglądaniem naszej witryny, takie jak strony, do których uzyskali Państwo dostęp, data i godzina wejścia na te strony, wprowadzone zapytania, informacje o urządzeniu (model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, unikalny identyfikator urządzenia, adres protokołu internetowego, ustawienia sprzętu, typ przeglądarki, język przeglądarki), data i godzina żądania oraz odsyłający adres URL.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane, jeśli chcą Państwo tylko odwiedzić naszą stronę internetową. Oznacza to, że mogą Państwo odmówić akceptacji plików cookies, odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową (więcej informacji można znaleźć w sekcji "pomoc" przeglądarki internetowej). Jednak odrzucenie plików cookies może zakłócić nawigację na naszej stronie internetowej, w szczególności uniemożliwiając dostęp do niektórych jej części.

 

DANE, KTÓRE GROMADZIMY, GDY REJESTRUJĄ SIĘ PAŃSTWO LUB ZAMAWIAJĄ PRODUKTY 

Niektóre usługi oferowane na naszej stronie internetowej wymagają zarejestrowania się. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tych usług, poprosimy o podanie nam danych osobowych. Prosimy o podanie nam kompletnych i dokładnych danych, a także o poinformowanie nas, jeśli Państwa dane wymagają aktualizacji. Jeśli nie podadzą nam Państwo kompletnych i dokładnych danych lub jeśli nie poinformują nas Państwo, że Państwa dane wymagają aktualizacji, możemy nie być w stanie świadczyć Państwu żądanych usług.

 

GROMADZIMY NASTĘPUJĄCE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH: 

 • Dane identyfikujące obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator.
 • Dane kontaktowe obejmują adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, hasła, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do tej strony internetowej.
 • Dane profilu obejmują nazwę użytkownika i hasło, zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety. 
 • Dane dotyczące użytkowania obejmują informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują Państwa preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz Państwa preferencje dotyczące komunikacji.

 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY GROMADZONE DANE OSOBOWE

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w granicach dozwolonych przez przepisy prawa i regulacje i wtedy, gdy wymagają tego od nas przepisy prawa i regulacje. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, ponieważ wymagają tego od nas przepisy prawa i regulacje. W żadnym wypadku nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, które mogą wywoływać dla Państwa skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Państwa wpływać.

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w następujących celach:

CEL/DZIAŁALNOŚĆ

RODZAJ DANYCH 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA, W TYM PODSTAWA UZASADNIONEGO INTERESU

Użytkownik 
biznesowy / Optyk 

Aby zarejestrować Ciebie  
i Twoje salony jako nowego beneficjenta narzędzia do umawiania spotkań 

(a) identyfikacyjne 
b) kontaktowe

Zgoda

Klient salonu optycznego  
Aby zarejestrować Cię i umożliwić Ci umówienie się na spotkanie z Optykiem oraz aby móc wysłać Ci potwierdzenia i informacje dotyczących statusu Twojej wizyty, a także przypomnień w związku z tymi spotkaniami przez okres do 24 miesięcy od pierwszego spotkania

(a) identyfikacyjne 
b) kontaktowe

Umowa o wykonanie usługi i zgoda

Aby zarządzać naszymi relacjami z Tobą, które obejmują: 
(a) Powiadamianie Cię o zmianach w naszych warunkach lub polityce 
prywatności (b) Prośba o pozostawienie opinii lub wypełnienie ankiety

(a) identyfikacyjne 
(b) kontaktowe 
(c) profilowe 
(d) dotyczące marketingu i komunikacji

(a) Umowa o świadczenie usługi i zgoda 
(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego  

(c) Niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (aktualizowanie naszej dokumentacji i badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług)

Aby umożliwić wypełnienie ankiety

(a) identyfikacyjne 
(b) kontaktowe 
(c) profilowe 
(d) dotyczące użytkowania 
(e) dotyczące marketingu i komunikacji 

(a) zgoda i umowa o świadczenie usługi 
(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu zbadania, w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług, w celu ich rozwoju i rozwoju naszej działalności)

Aby administrować i chronić naszą działalność i tę stronę internetową (w tym rozwiązywanie problemów, analizę danych, testowanie, konserwację systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)

(a) identyfikacyjne 

b) kontaktowe 

c) techniczne 

(a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (prowadzenie naszej działalności, świadczenie usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy)  

(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

Aby dostarczać Ci odpowiednie treści i reklamy na stronie internetowej oraz mierzyć lub rozumieć skuteczność reklam, które Ci serwujemy

(a) identyfikacyjne 
(b) kontaktowe 
(c) profilowe 
(d) dotyczące użytkowania 
(e) dotyczące marketingu i komunikacji 
(f) techniczne 

(a) Zgoda 
(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby zbadać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, rozwijać je, rozwijać naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej) 

Aby korzystać z analizy danych w celu ulepszenia naszej strony internetowej, produktów / usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń

(a) techniczne 
(b) dotyczące użytkowania

(a) Zgoda 
(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu określenia rodzajów klientów naszych produktów i usług, aktualizowania i dostosowania naszej strony internetowej, rozwijania naszej działalności i informowania o naszej strategii marketingowej) 

Aby przedstawiać sugestie i rekomendacje dotyczące towarów lub usług, które mogą Cię zainteresować

(a) identyfikacyjne 
(b) kontaktowe 
(c) techniczne  
(d) dotyczące użytkowania 
(e) profilowe 
(f) dotyczące marketingu i komunikacji 

(a) Zgoda 
(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu rozwijania naszych produktów/usług i rozwijania naszej działalności) 

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE 

Okres, przez który przechowujemy Państwa dane osobowe przedstawia poniższa tabela: 

CEL/DZIAŁALNOŚĆ

RODZAJ DANYCH

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Użytkownik biznesowy / Optyk 

Aby zarejestrować Ciebie i Twoje salony jako nowego beneficjenta narzędzia do umawiania spotkań

(a) identyfikacyjne 
b) kontaktowe

Długość umowy biznesowej 

Klient salonu optycznego 
Aby zarejestrować Cię i umożliwić Ci umówienie się na spotkanie z Optykiem oraz aby móc wysłać Ci potwierdzenia i informacje dotyczących statusu Twojej wizyty, a także przypomnień w związku z tymi spotkaniami przez okres do 24 miesięcy od pierwszego spotkania

a) identyfikacyjne 
b) kontaktowe

36 months

Aby zarządzać naszymi relacjami z Tobą, które obejmują: 
(a) Powiadamianie Cię o zmianach w naszych warunkach lub polityce 
prywatności (b) Prośbę o pozostawienie opinii lub wypełnienie ankiety

(a) identyfikacyjne 
(b) kontaktowe 
(c) profilowe 
(d) dotyczące marketingu i komunikacji 

36 miesięcy

Aby umożliwić wypełnienie ankiety

(a) identyfikacyjne 
(b) kontaktowe 
(c) profilowe 
(d) dotyczące użytkowania 
(e) dotyczące marketingu i komunikacji 

36 miesięcy

Aby administrować i chronić naszą działalność i tę stronę internetową (w tym rozwiązywanie problemów, analizę danych, testowanie, konserwację systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)

(a) identyfikacyjne 

b) kontaktowe 

c) techniczne 

36 miesięcy

Aby dostarczać Ci odpowiednie treści i reklamy na stronie internetowej oraz mierzyć lub rozumieć skuteczność reklam, które Ci serwujemy

(a) identyfikacyjne 
(b) kontaktowe 
(c) profilowe 
(d) dotyczące użytkowania 
(e) dotyczące marketingu i komunikacji 
(f) techniczne

36 miesięcy

Aby korzystać z analizy danych w celu ulepszenia naszej strony internetowej, produktów / usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń

(a) techniczne 
(b) dotyczące użytkowania 

36 miesięcy

Aby przedstawiać sugestie i rekomendacje dotyczące towarów lub usług, które mogą Cię zainteresować

(a) identyfikacyjne 
(b) kontaktowe 
(c) techniczne 
(d) dotyczące użytkowania 
(e) profilowe 
(f) dotyczące marketingu i komunikacji 

36 miesięcy

 

DANE OSOBOWE, KTÓRE UDOSTĘPNIAMY 

Należy pamiętać, że możemy udostępniać Państwa dane osobowe firmom, partnerom PPK, organizacjom, władzom publicznym lub osobom spoza Essilor Polonia sp. z o. o.. Niektórzy odbiorcy danych znajdują się w krajach spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

KATEGORIA DANYCH

KATEGORIA ODBIORCÓW

LOKALIZACJA

Dane identyfikacyjne  

Dane kontaktowe  

Dane techniczne  

Dane dotyczące użytkowania  

Dane profilowe 
Marketing i komunikacja

Użytkownicy 
biznesowi Klienci 

Zjednoczone Królestwo: Essilor Ltd, Cooper Road, Thornbury, BS35 3UW Bristol, Wielka Brytania. 
Numer rejestracyjny: 852410

Dane identyfikacyjne  

Dane kontaktowe 
Dane profilu

Użytkownicy 
biznesowi Klienci 

Essilor Shared Services Philippines Inc, Filivest City, 17/F Capella Building, ASEAN Dr, Alabang, Muntinlupa, Metro Manila, Filipiny.

 

JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE 

Stosujemy środki mające na celu ochronę Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem, w tym między innymi następujące środki:

 • Wdrażamy i utrzymujemy zaawansowane środki techniczne, aby zapewnić, że Państwa dane osobowe są rejestrowane i przetwarzane z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa.
 • Wdrażamy i utrzymujemy odpowiednie ograniczenia dostępu do Państwa danych osobowych oraz monitorowania dostępu, wykorzystania i przekazywania danych osobowych.
 • Wszyscy nasi pracownicy, którzy mają dostęp do Państwa danych osobowych, są zobowiązani do zawarcia umów o zachowaniu poufności lub podobnych umów, które nakładają na nich zobowiązanie do przestrzegania naszych wymogów dotyczących prywatności i poufności danych.
 • Wymagamy od partnerów biznesowych i zewnętrznych dostawców usług, którym możemy udostępniać Państwa dane osobowe, przestrzegania wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących prywatności i poufności danych.
 • Regularnie organizujemy szkolenia w zakresie ochrony danych naszym pracownikom i osobom trzecim, które mają dostęp do danych osobowych.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych mają Państwo prawo do:

 • Dostępu, sprostowania i/lub usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 • Poinformowania nas, że nie chcą Państwo otrzymywać informacji marketingowych
 • Żądania przekazania Państwa danych osobowych Państwu lub osobie trzeciej
 • Wycofania zgody na przetwarzania danych, w zakresie w jakim przetwarzanie przez nas Państwa danych opiera się na Państwa zgodzie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Państwu korzystanie ze swoich praw i w tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na początku niniejszej Polityki prywatności. Prosimy o podanie następujących informacji, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa żądanie:

 • Imię i nazwisko
 • Konkretna prośba (innymi słowy, z jakich praw chcą Państwo skorzystać)
 • Data zgłoszenia i podpis (jeśli wysyłają Państwo wniosek pocztą) 

Jeśli nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią, mogą Państwo również złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.

 

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Regularnie dokonujemy przeglądu naszej Polityki prywatności, w szczególności w celu zapewnienia jej zgodności z nowymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Jednak, mimo że niniejsza Polityka prywatności może się od czasu do czasu zmieniać, nie ograniczymy Państwa praw wynikających z niniejszej Polityki bez Państwa wyraźnej zgody.

 

WITAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI PLATFORMY REZERWACYJNEJ ESSILOR POLONIA - UMÓW WIZYTĘ KALENDARZ ONLINE

Essilor Polonia sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową (niezależnie od tego, skąd ją odwiedzają) i informuje Państwa o Państwa prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Państwa chroni.

1. WAŻNE INFORMACJE - KIM JESTEŚMY, CEL NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Niniejsza polityka prywatności ma na celu dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób Essilor Polonia sp. z o.o. gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe podczas korzystania ze strony internetowej, w tym wszelkie dane, które mogą Państwo przekazać za pośrednictwem tej strony, gdy:

Dla Specjalistów Ochrony Wzroku («Optycy») :

 • Zakładają Państwo konto, aby korzystać z usługi umawiania wizyt spotkań udostępnianej za pośrednictwem lokalizatora salonów firmowych;

Dla konsumentów :

 • Wykorzystują narzędzie na stronie essilor.pl, aby umówić się na wizytę u specjalisty ochrony wzroku. Ta strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci (poniżej 16 roku życia) i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci. Umówienie wizyty dla dzieci może być dokonane wyłącznie przez  osobę dorosłą i pod jej nazwiskiem. 

IDENTYFIKACJA I KIERUNKI ADMINISTRATORA 

Administrator danych to osoba, która określiła środki i cel przetwarzania.   Podmiot przetwarzający to osoba zbierająca dane osobowe na użytek administratora. Przetwarzający działa z upoważnienia i pod kontrolą administratora oraz na podstawie jego instrukcji.

Administratorem danych osobowych jest:

 1. Użytkownik biznesowy, z którym konsument rezerwuje spotkanie w swoim kalendarzu. Essilor Polonia sp. z o.o. działa jako podmiot przetwarzający i na zlecenie użytkownika biznesowego – w przypadku danych osobowych gromadzonych w czasie, gdy konsument/użytkownik końcowy umawia się na spotkanie z użytkownikiem biznesowym w swoim kalendarzu.
 2. Essolor Polonia sp. z o.o. - w przypadku danych osobowych konsumenta podczas zakładania konta lub podczas nawigacji na stronie internetowej oraz tworzenia statystyk dotyczących korzystania z narzędzii, ich obliczania i anonimizacji:

Niezależnie od tego, czy jest administratorem, czy podmiotem przetwarzającym, Essilor Polonia sp. z o.o. podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony i poufności danych osobowych, które przechowuje lub przetwarza.

 

2. DANE, KTÓRE ZBIERAMY 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje to danych, w których usunięto tożsamość (dane anonimowe). Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Państwu bezpośrednio lub za pomocą plików cookies, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

DANE, KTÓRE ZBIERAMY JAKO PODMIOT PRZETWARZAJĄCY: 

 • Dane identyfikacyjne, takie jak [imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator].
 • Dane kontaktowe, które obejmują adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane techniczne, które obejmują [adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, hasła, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do tej strony].
 • Dane profilu, które obejmują nazwę użytkownika i hasło, zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na pytania z ankiety.

DANE, KTÓRE ZBIERANE JAKO ADMINISTRATOR: 

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator.
 • Dane kontaktowe, które obejmują adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane techniczne, które obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, hasła, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do tej strony.
 • Dane profilu, które obejmują nazwę użytkownika i hasło, zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na pytania z ankiety.
 • Dane dotyczące użytkowania obejmują informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne, które obejmują Państwa preferencje dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas i osób trzecich oraz Państwa preferencje dotyczące komunikacji. 

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy również Dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne dla celów statystycznych. Dane zbiorcze mogą pochodzić z  danych osobowych użytkownika, ale w świetle prawa nie są uznawane za dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Państwa tożsamości. Na przykład, możemy zebrać dane o użytkowaniu, aby obliczyć procent użytkowników korzystających z określonej funkcji strony internetowej. Jeżeli jednak połączymy Dane zbiorcze z  danymi osobowymi użytkownika w taki sposób, że mogą one bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować użytkownika, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności. 

Nie gromadzimy żadnych danych osobowych szczególnych kategorii (obejmuje to dane dotyczące Państwa rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacji o Państwa zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych).  
Nie zbieramy również żadnych informacji o wyrokach karnych i przestępstwach. 

 

3. JAK SĄ GROMADZONE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Stosujemy różne metody zbierania danych od i o Państwu, w tym poprzez:

 • Przekazanie nam swoich danych identyfikacyjnych tożsamość, danych kontaktowych wypełniając formularze lub kontaktując się z nami drogą pocztową, telefoniczną, mailową lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podają Państwo, gdy:
  • ubiegają się Państwo o nasze usługi, a w szczególności o moduł umawiania spotkań;
  • zakładają konto na naszej stronie internetowej:
  • subskrybują Państwo nasze usługi lub publikacje;
  • żądają Państwo, aby wysyłano do Państwa materiały marketingowe;
  • biorą Państwo udział w konkursie, promocji lub ankiecie;
  • przekazują nam Państwo informacje zwrotne lub kontaktują się z nami
 • korzystanie przez Państwa z naszej strony internetowej automatycznie zbieramy dane techniczne dotyczące Państwa sprzętu, czynności i wzorców przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookies, logów serwera i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać dane techniczne na Państwa temat, jeżeli odwiedzą Państwo inne strony internetowe wykorzystujące nasze pliki cookies. Więcej szczegółów znajdą Państwo w naszej polityce dotyczącej plików cookies.

 

4. JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwala nam na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:

Optycy:

 • Gdy musimy świadczyć usługi związane z umawianiem spotkań

Konsumenci:

 • Kiedy musimy dostarczyć potwierdzenie lub przypomnienie o umówionej wizycie.

Essilor Polonia sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług i administrowania nimi, aby wykonywać zadania związane z administrowaniem platformą umawiania wizyt, z której Państwo korzystają. To przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody. Usługi te obejmują między innymi zbieranie wniosków o umówienie spotkania i zapewnienie ich prawidłowego przetwarzania. Pełna lista celów przetwarzania danych znajduje się w tabeli w punktach 4 i 8 niniejszej Polityki Prywatności.

Essilor Polonia sp. z o.o. polega na Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Nie muszą Państwo wyrażać zgody i mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać.

Potrzebujemy Państwa zgody w następujących przypadkach:

 • aby móc wysyłać Państwu e-maile z potwierdzeniem terminu spotkania
 • aby wysyłać Państwu e-maile z przypomnieniem o wizycie
 • aby wysyłać Państwu e-maile z wyrazami zadowolenia po umówionej wizycie
 • aby wysyłać Państwu e-maile dotyczące przedłużenia wizyty
 • aby wysyłać Państwu e-maile marketingowe dotyczące produktów
 • aby wysyłać Państwu potwierdzenia przez SMS i przypomnienia
 • do celów remarketingu

Jeśli zgoda nie zostanie udzielona 

Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie przez Essilor Polonia sp. z o.o. Państwa danych osobowych w celu wykonania określonej usługi, która jest oferowana na podstawie Państwa zgody, możemy nie być w stanie w pełni świadczyć Państwu tej usługi.

Prawo do wycofania zgody 

W przypadku, gdy Essilor Polonia sp. z o.o. polega na Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jeśli nie są Państwo pewni, jak wycofać swoją zgodę, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez adres: iod@essilor.pl

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę tylko na przetwarzanie danych, w przypadku których Essilor Polonia sp. z o.o. opiera się na zgodzie na przetwarzanie danych. Mają Państwo następujące prawa dotyczące danych osobowych, które mogą być przetwarzane:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do poprawiania swoich danych, jeśli są nieprawidłowe
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych
 • prawo do zażądania kopii swoich danych w celu przeniesienia ich do innej organizacji
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie
 • prawo do przeniesienia danych do innej organizacji
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonym celu
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych przez określony czas.

Jeśli chcą skorzystać Państwo ze swoich praw, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez adres: iod@essilor.pl

Standardowe zasady przetwarzania danych transferowanych 

 • Państwa dane osobowe są udostępniane innym organizacjom, z którymi Essilor Polonia sp. z o.o. ma stosowaną umowę na przetwarzanie danych w jej imieniu. Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim, w tym dostawcom usług.
 • Jeśli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie wiadomości i/lub materiałów marketingowych od Essilor Polonia sp. z o.o., udostępnimy Państwa dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług.
 • Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów badawczych lub analitycznych.
 • Państwa dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez naszych audytorów do oceny naszej zgodności ze standardami i przepisami.
 • Państwa dane osobowe są udostępniane przy użyciu bezpiecznych metod transferu.

CELE, DLA KTÓRYCH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Poniżej przedstawiamy w formie tabeli opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, oraz podstawy prawne, na których się opieramy, aby to zrobić. W stosownych przypadkach określiliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy.

Poniżej przedstawiamy w formie tabeli opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, oraz podstawy prawne, na których się opieramy, aby to zrobić. W stosownych przypadkach określiliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy.

CEL/DZIAŁALNOŚĆ 

RODZAJ DANYCH

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA, W TYM PODSTAWA UZASADNIONEGO INTERESU

Użytkownik biznesowy / Optyk 

Aby zarejestrować Ciebie i Twoje sklepy jako nowego beneficjenta narzędzia do umawiania spotkań 

a) identyfikacyjne 
b) kontaktowe 
Zgoda
Klient salonu optycznego 
Aby zarejestrować Cię i umożliwić Ci umówienie się na spotkanie z Optykiem oraz aby móc wysłać Ci potwierdzenia i informacje dotyczących statusu Twojej wizyty, a także przypomnień w związku z tymi spotkaniami przez okres do 24 miesięcy od pierwszego spotkania
(a) identyfikacyjne 
b) kontaktowe 
Umowa o wykonanie usługi i zgoda
Aby zarządzać naszymi relacjami z Tobą, które obejmują: 
(a) Powiadamianie Cię o zmianach w naszych warunkach lub polityce 
prywatności (b) Prośbę o pozostawienie opinii lub wypełnienie ankiety
(a) identyfikacyjne 
(b) kontaktowe 
(c) profilowe 
(d) dotyczące marketingu i komunikacji 
(a) Umowa o świadczenie usługi i zgoda 
(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego (c) Niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (aktualizowanie naszej dokumentacji i badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług) 
Aby umożliwić wypełnienie ankiety(a) identyfikacyjne 
(b) kontaktowe 
(c) profilowe 
(d) dotyczące użytkowania 
(e) dotyczące marketingu i komunikacji 
(a) zgoda i umowa o świadczenie usługi 
(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu zbadania, w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług, w celu ich rozwoju i rozwoju naszej działalności)
Aby administrować i chronić naszą działalność i tę stronę internetową (w tym rozwiązywanie problemów, analizę danych, testowanie, konserwację systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)

a) identyfikacyjne 

b) kontaktowe  

c) techniczne 

(a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (prowadzenie naszej działalności, świadczenie usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy) (b) 
Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
Aby dostarczać Ci odpowiednie treści i reklamy na stronie internetowej oraz mierzyć lub rozumieć skuteczność reklam, które Ci serwujemy

(a) identyfikacyjne 
(b) kontaktowe 
(c) profilowe 
(d) dotyczące użytkowania 

(e) dotyczące marketingu i komunikacji 
(f) techniczne 

(a) Zgoda 
(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby zbadać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, rozwijać je, rozwijać naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej)
Aby korzystać z analizy danych w celu ulepszenia naszej strony internetowej, produktów / usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń(a) techniczne 
(b) dotyczące użytkowania 
(a) Zgoda 
(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu określenia rodzajów klientów naszych produktów i usług, aktualizowania i dostosowania naszej strony internetowej, rozwijania naszej działalności i informowania o naszej strategii marketingowej) 
Aby przedstawiać sugestie i rekomendacje dotyczące towarów lub usług, które mogą Cię zainteresować(a) identyfikacyjne 
(b) kontaktowe 
(c) techniczne 
(d) dotyczące użytkowania 
(e) profilowe 
(f) dotyczące marketingu i komunikacji 
(a) Zgoda 
(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu rozwijania naszych produktów/usług i rozwijania naszej działalności)

 

MARKETING

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu możliwość wyboru w zakresie niektórych sposobów wykorzystania danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy. 

 

REZYGNACJA 

Mogą Państwo poprosić nas lub osoby trzecie o zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych w dowolnym momencie, wysyłając do nas wiadomość e-mail. Mogą Państwo również zarządzać swoimi preferencjami e-mail i zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając opcję anuluj subskrypcję na dole naszych wiadomości e-mail.

Jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania tych wiadomości marketingowych, nie będzie to miało zastosowania do danych osobowych przekazanych nam w wyniku świadczenia usług lub innych transakcji.

 

PLIKI COOKIES

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub ostrzegała Państwa, gdy witryny ustawiają lub uzyskują dostęp do plików cookie. Jeśli wyłączą lub odrzucą Państwo pliki cookies, prosimy pamiętać, że niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub nie działać prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, których używamy, prosimy o zpaoznanie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookies.

 

5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe stronom wymienionym poniżej w celach określonych w powyższej tabeli [Cele, dla których będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe].

 • Wewnętrzne osoby trzecie.
 • Zewnętrzne osoby trzecie.

Wymagamy od wszystkich osób trzecich poszanowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im na przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

6.  WIRTUALNA PRZYMIERZALNIA, FITTINGBOX

Korzystając z Wirtualnej Przymierzalni (WP), firma Essilor International wymaga uruchomienia kamery urządzenia. Klikając „Zezwalaj”, wyrażasz zgodę na aktywację kamery swojego urządzenia, aby w pełni korzystać z narzędzia. Należy pamiętać, że podczas korzystania z Wirtualnej Przymierzalni żadne dane osobowe, zdrowotne ani biometryczne nie są gromadzone ani przetwarzane przez Essilor International lub dostawcę usług FittingBox. Żadne obrazy ani filmy nie są przechowywane.  

 

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do Państwa danych osobowych w nieautoryzowany sposób, zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, które muszą je znać. Będą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy Państwa oraz wszelkie odpowiednie organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

 

8. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to racjonalnie konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych. Możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres w przypadku skargi lub jeśli zasadnie uważamy, że istnieje perspektywa sporu sądowego w odniesieniu do naszych relacji z Państwem.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące przepisy prawne, wymogi regulacyjne, podatkowe, księgowe lub inne.

Zgodnie z prawem musimy przechowywać podstawowe informacje o naszych klientach (w tym dane kontaktowe, identyfikacyjne, finansowe i transakcyjne) przez [pięć] lat po tym, jak przestaną być klientami dla celów [podatkowych].

CEL/DZIAŁALNOŚĆ 

RODZAJ DANYCH 

Okres przechowywania danych

Użytkownik biznesowy / Optyk  

Aby zarejestrować Ciebie i Twoje sklepy jako nowego beneficjenta narzędzia do umawiania spotkań

a) identyfikacyjne  

b) kontaktowe 

Długość umowy biznesowej
Klient salonu optycznego 
Aby zarejestrować Cię i umożliwić Ci umówienie się na spotkanie z Optykiem oraz aby móc wysłać Ci potwierdzenia i informacje dotyczących statusu Twojej wizyty, a także przypomnień w związku z tymi spotkaniami przez okres do 24 miesięcy od pierwszego spotkania

a) identyfikacyjne  

b) kontaktowe 

24 miesiące po umówieniu się na wizytę
Aby zarządzać naszymi relacjami z Tobą, które obejmują: 
(a) Powiadamianie Cię o zmianach w naszych warunkach lub polityce 
prywatności (b) Prośbę o pozostawienie opinii lub wypełnienie ankiety
(a) identyfikacyjne 
(b) kontaktowe 
(c) dotyczące użytkowania 
(d) dotyczące marketingu i komunikacji 

Czas trwania stosunku umownego

3 miesiące po zakończeniu badania

Aby umożliwić wypełnienie ankiety(a) identyfikacyjne 
(b) kontaktowe 
(c) profilowe 
(d) dotyczące użytkowania 
(e) dotyczące marketingu i komunikacji
3 miesiące po zakończeniu badania
Aby administrować i chronić naszą działalność i tę stronę internetową (w tym rozwiązywanie problemów, analizę danych, testowanie, konserwację systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)

a) identyfikacyjne 

b) kontaktowe 

c) techniczne 

24 miesięcy
Aby dostarczać Ci odpowiednie treści i reklamy na stronie internetowej oraz mierzyć lub rozumieć skuteczność reklam, które Ci serwujemy(a) identyfikacyjne 
(b) kontaktowe 
(c) profilowe 
(d) dotyczące użytkowania 
(e) dotyczące marketingu i komunikacji 
(f) techniczne
24 miesięcy
Aby korzystać z analizy danych w celu ulepszenia naszej strony internetowej, produktów / usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń(a) techniczny 
(b) dotyczące użytkowania
24 miesięcy
Aby przedstawiać sugestie i rekomendacje dotyczące towarów lub usług, które mogą Cię zainteresować

(a) identyfikacyjne 
(b) kontaktowe 
(c) techniczne 
(d) dotyczące użytkowania  

(e) profilowe 
(f) dotyczące marketingu i komunikacji

24 miesięcy

 

W niektórych okolicznościach mogą Państwo poprosić nas o usunięcie swoich danych: więcej informacji poniżej.

 

9. PAŃSTWA PRAWA

Mają Państwo prawo wynikające z przepisów o ochronie danych do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych. Żądania dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako "żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą"). Umożliwia to otrzymanie kopii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat, oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Żądania korekty swoich danych osobowych. Mogą Państwo poprosić o korektę danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy na Państwa temat, chociaż możemy być zmuszeni do zweryfikowania dokładności nowych danych, które nam Państwo przekazują.
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych. Dzięki temu mogą Państwo poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Mają Państwo również prawo poprosić nas o usunięcie Państwa danych osobowych, jeśli z powodzeniem skorzystali Państwo z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (więcej informacji poniżej), gdy mogliśmy przetwarzać Państwa dane niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych w celu zachowania zgodności z lokalnym prawem. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić Państwa prośbę o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, o których zostaną Państwo powiadomieni, w momencie składania wniosku.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) i Państwa szczególna sytuacja sprawia, że chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważają Państwo, że ma to wpływ na Państwa podstawowe prawa i wolności. Mają również Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych, które są nadrzędne wobec Państwa praw i wolności.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Dzięki temu mogą Państwo poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących sytuacjach:
  • Jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili dokładność danych.
  • W przypadku, gdy nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli. Gdy chcą Państwo, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli już ich nie potrzebujemy, ponieważ potrzebują ich Państwo do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Sprzeciwili się Państwo wykorzystywaniu przez nas Państwa danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.
 • Poproszenia o przeniesienie swoich danych osobowych. Przekażemy Państwu lub wybranej przez Państwa osobie trzeciej Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to ma zastosowanie tylko do informacji automatycznych, na których wykorzystanie początkowo wyrazili Państwo zgodę lub w których wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Państwem.
 • Prawo do wycofania zgody. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie, gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu niektórych produktów lub usług. Doradzimy Państwu, czy tak jest w momencie wycofania zgody.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, prosimy o skontaktowanie się z nami pod następującym adresem: iod@essilor.pl

 

ZAZWYCZAJ NIE JEST WYMAGANA ŻADNA OPŁATA 

Nie będą Państwo musieli uiszczać opłaty, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystać z innych praw). Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeśli Państwa żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. Alternatywnie możemy odmówić spełnienia Państwa żądania w takich okolicznościach.

 

CZEGO MOŻEMY OD PAŃSTWA POTRZEBOWAĆ 

Być może będziemy musieli poprosić Państwa o konkretne informacje, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość i zapewnić Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych (lub skorzystania z innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Państwem, aby poprosić Państwa o dalsze informacje w związku z Państwa prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi. 

 

TERMIN NA UDZIELENIE ODPOWIEDZI 

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Państwa prośba jest szczególnie złożona lub złożyli Państwo kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Państwa i będziemy Państwa informować na bieżąco. 

 

10. SŁOWNICZEK

 

PODSTAWA PRAWNA 

Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby umożliwić nam zapewnienie najlepszej usługi/produktu oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia. Upewniamy się, że bierzemy pod uwagę i równoważymy potencjalny wpływ na Państwa (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz Państwa prawa, zanim przetworzymy Państwa dane osobowe w naszych uzasadnionych interesach. Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych do działań, w których nasze interesy są nadrzędne w stosunku do wpływu na Państwa (chyba że mamy Państwa zgodę, jesteśmy w inny sposób zobowiązani lub nie jest zabronione przez prawo). Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób oceniamy nasze uzasadnione interesy w odniesieniu do potencjalnego wpływu na Państwa w odniesieniu do konkretnych działań, można uzyskać, kontaktując się z nami.

Wykonanie Umowy oznacza przetwarzanie Państwa danych w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy.

Przestrzeganie obowiązku prawnego oznacza przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy. Wyrażenie zgody oznacza każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, w którym akceptują Państwo, w formie oświadczenia lub wyraźnego pozytywnego aktu, że dane osobowe dotyczące Państwa mogą być przetwarzane.

Misja leżąca w interesie publicznym oznacza, że przetwarzanie danych jest wykonywane przez organy publiczne w celu wykonywania ich zadań.

Ochrona żywotnych interesów osoby oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.

 

STRONY TRZECIE

 

WEWNĘTRZNE STRONY TRZECIE 

Wewnętrzne strony trzecie odnoszą się do innych spółek w Grupie Essilor działających jako współadministratorzy lub podmioty przetwarzające, które mają siedzibę we Francji i świadczą usługi informatyczne i administrowanie systemem oraz podejmują sprawozdawczość w zakresie kierownictwa.

 

ZEWNĘTRZNE STRONY TRZECIE 

Zewnętrzne strony trzecie odnoszą się do:

 • Dostawcy usług [działający jako podmioty przetwarzające dane] z siedzibą w Polsce, którzy świadczą [usługi informatyczne i w zakresie administrowania systemami].
 • Profesjonalni doradcy [działający jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy danych], w tym prawnicy, banki, audytorzy i ubezpieczyciele z siedzibą w Polsce, którzy świadczą [usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe].
 • Organy administracji podatkowej, organy regulacyjne i inne organy [działające w charakterze podmiotów przetwarzających lub współadministratorów] z siedzibą w Polsce [które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności przetwarzania].
 • [DANE DOTYCZĄCE WSZELKICH INNYCH STRON TRZECICH, NA PRZYKŁAD PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH BADANIA RYNKU, AGENCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAPOBIEGANIEM OSZUSTWOM, PORÓWNYWAREK CENOWYCH ITP.]

 

11. DODATKOWE INFORMACJE DANE KONTAKTOWE

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk w zakresie prywatności, prosimy o skontaktowanie się naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@essilor.pl 

Essilor Polonia sp. z o.o., Biuro Centralne, ul. Annopol 17, 03-236 Warszawa 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O ZMIANACH 

Regularnie sprawdzamy naszą politykę prywatności. Ostatnia aktualizacja tej wersji miała miejsce 28.11.2022r. Historyczne wersje są archiwizowane i można je uzyskać, kontaktując się z nami.

Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Państwa dane osobowe ulegną zmianie w trakcie relacji z nami.

 

LINKI DO STRON TRZECICH 

Ta strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych o Państwu. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej strony internetowej zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. 

 

Last modified: 28/11/2022