Politica de confidențialitate

În conformitate cu această Politică de confidențialitate, noi, Essilor , vă informăm ce date cu caracter personal ale dumneavoastră colectăm atunci când vizitați site-ul nostru web sau utilizați serviciile noastre, de ce le colectăm și ce facem cu acestea.

Politica de confidențialitate
Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE global.essilor.com/ro

 

Ultima modificare: 02.11.2021

Prin această Politică de Confidențialitate, noi, Essilor România, vă informăm cu privire la datele dumneavoastră personale pe care le colectăm atunci când ne vizitați website-ul sau utilizați serviciile noastre, de ce le colectăm, și ce facem cu ele. Datele dumneavoastră personale înseamnă orice informație despre dumneavoastră, în special numele și datele dumneavoastră de contact cum ar fi adresa de domiciliu, numărul de telefon și adresa de email.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică de confidențialitate. Este foarte important să înțelegeți pe deplin modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale și modul în care vă protejăm confidențialitatea. Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale, ne puteți contacta folosind datele de contact furnizate mai jos:

Datele noastre de contact sunt:  office@essilor.ro [sau sunați la linia noastră de serviciu clienți la 0744 330 569]

Detaliile de contact ale Ofițerului nostru pentru Protecția Datelor sunt: Biroul de Protecție a Datelorionela.stirbet@essilor.ro sau la numărul de telefon 0733 055 164.

CE DATE PERSONALE COLECTĂM

DATELE PE CARE LE COLECTĂM CÂND NE VIZITAȚI WEBSITE-UL

Când accesați website-ul nostru, unele dintre datele dumneavoastră sunt colectate și stocate automat în jurnalele serverului nostru și în cookie-uri, care sunt fișiere mici pe care le trimitem computerului dumneavoastră atunci când vizitați website-ul nostru.

Aceste date nu ne permit să vă identificăm direct. Cu toate acestea, înregistrăm date legate de navigarea dumneavoastră pe website-ul nostru, cum ar fi paginile pe care le-ați accesat, data și ora la care ați accesat aceste pagini, interogările dumneavoastră de căutare, informații despre dispozitivul dumneavoastră (modelul hardware, versiunea sistemului de operare, identificatorul unic al dispozitivului, adresa protocolului Internet, setările hardware, tipul browserului, limba browserului), data și ora solicitării dumneavoastră și adresa URL de recomandare.

Furnizarea datelor dumneavoastră personale nu este necesară dacă doriți doar să vizitați site-ul nostru. Acest lucru înseamnă că puteți refuza să acceptați cookie-uri configurând browserul dumneavoastră web în consecință (pentru mai multe informații, consultați secțiunea „ajutor” a browserului dumneavoastră web). Cu toate acestea, refuzarea cookie-urilor poate perturba navigarea pe site-ul nostru, în special prin împiedicarea accesării anumitor părți ale acestuia.

DATE PE CARE LE COLECTĂM CÂND VĂ ÎNREGISTRAȚI SAU CÂND COMANDAȚI PRODUSE

Unele dintre serviciile oferite pe site-ul nostru necesită să vă înscrieți. Dacă doriți să utilizați aceste servicii, vă vom cere să ne furnizați date cu caracter personal. Vă rugăm să ne furnizați date complete și exacte și, de asemenea, să ne informați dacă datele dumneavoastră trebuie actualizate. Dacă nu ne furnizați date complete și exacte sau dacă nu ne informați că datele dumneavoastră trebuie actualizate, este posibil să nu vă putem oferi serviciile pe care le-ați solicitat.

Colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Date de identificare inclusiv numele dumneavoastră, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, datele de conectare și parola.
 • Date IT inclusiv date legate de navigarea pe website-ul nostru, cum ar fi paginile pe care le-ați accesat, data și ora la care ați accesat aceste pagini, interogările de căutare, informații despre dispozitivul dumneavoastră (modelul hardware, versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivului, adresa protocolului Internet, setările hardware, tipul de browser, limba browser-ului), data și ora solicitării dumneavoastră și adresa URL de recomandare

CUM FOLOSIM DATELE PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM

Folosim datele dumneavoastră personale numai în limitele autorizate de legi și reglementări. Uneori, putem folosi datele dumneavoastră personale, deoarece legile și reglementările ne impun acest lucru. În orice caz, nu luăm nicio decizie automată bazată exclusiv pe prelucrarea automată care poate produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă poate afecta în mod semnificativ.

Folosim datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri: 

 • Folosim datele dumneavoastră de identificare (i) ca să vă putem procesa solicitările, (ii) ca să puteți face o programare online cu un profesionist din domeniul sănătății vederii (iii) în scopuri de comunicare, animație și de promovare comercială. Aceste utilizări se bazează pe consimțământul dumneavoastră, precum și pe interesul nostru legitim.
 • Folosim datele dumneavoastră IT pentru a ne permite (i) să vă identificăm și să vă oferim cea mai bună experiență atunci când ne vizitați website-ul, (ii) să avem o evidență a numărului de utilizatori finali care ne vizitează website-ul și ca să analizăm statisticile legate de navigare și (iii) să ne îmbunătățim website-ul. Aceste utilizări se bazează pe consimțământul dumneavoastră, precum și pe interesul nostru legitim.

CÂT PĂSTRĂM DATELE PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM

Perioada pentru care stocăm datele dumneavoastră personale este prezentată în tabelul de mai jos: 

Categoria de date

Perioada de păstrare

Date de identificare

3 ani

Date IT

13 luni

 

DATELE PERSONALE PE CARE LE DISTRIBUIM MAI DEPARTE

Vă rugăm să rețineți că putem să distribuim datele dumneavoastră personale către companii, parteneri ai opticienilor, organizații sau autorități publice din afara Essilor.

CUM PROTEJĂM DATELE PERSONALE

Avem în vigoare măsuri pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului, utilizării sau divulgării neautorizate, inclusiv, fără limitare, următoarele măsuri:

 • Implementăm și menținem măsuri tehnice sofisticate pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale sunt înregistrate și prelucrate în deplină confidențialitate și securitate;
 • Implementăm și menținem restricții adecvate cu privire la accesul la datele dumneavoastră personale și la monitorizarea accesului, utilizării și transferului datelor cu caracter personal;
 • Toți angajații noștri care au acces la datele dumneavoastră personale sunt obligați să încheie acorduri de nedivulgare sau acorduri similare, ceea ce le impune obligații de a respecta cerințele noastre de confidențialitate și confidențialitate a datelor;
 • Solicităm partenerilor de afaceri și furnizorilor de servicii terți cu care putem partaja datele dumneavoastră personale să respecte orice cerințe aplicabile de confidențialitate și confidențialitate a datelor;
 • Oferim în mod regulat instruire privind confidențialitatea datelor angajaților noștri și terților care au acces la date cu caracter personal.

CE DREPTURI AVEȚI

În conformitate cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul:

 • Să accesați, rectificați și / sau ștergeți datele dumneavoastră personale;
 • Să limitați sau să vă opuneți la procesarea acestora;
 • Spuneți-ne dacă nu doriți să primiți informații de marketing;
 • În anumite circumstanțe, să solicitați transferul anumitor date cu caracter personal către dumneavoastră sau către o terță parte;
 • În măsura în care prelucrarea datelor dumneavoastră personale se bazează pe consimțământul dumneavoastră, să vă retrageți consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării noastre pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Ne angajăm să vă permitem să vă exercitați drepturile și, pentru a face acest lucru, ne puteți contacta folosind informațiile de contact indicate la începutul acestei politici de confidențialitate. Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, astfel încât să putem acționa la cererea dumneavoastră cu toată atenția cuvenită:

• Numele și prenumele dumneavoastră;

• Cererea dumneavoastră specifică (cu alte cuvinte, ce drepturi doriți să exercitați); și

• Data cererii și semnătura dumneavoastră (dacă trimiteți cererea prin poștă).

Dacă nu sunteți pe deplin mulțumit de răspunsul nostru, puteți, de asemenea, să depuneți o plângere legată de prelucrarea datelor dumneavoastră personale către autoritatea competentă pentru protecția datelor.

PROBĂ VIRTUALĂ, OFERIT DE FITTINGBOX

Când utilizați Proba Virtuală, Essilor International vă solicită să activați camera dispozitivului. Făcând click pe „Autorizați”, sunteți de acord să activați camera dispozitivului pentru a experimenta pe deplin instrumentul. Rețineți că atunci când utilizați Proba Virtuală, nu sunt colectate sau prelucrate date personale, de sănătate sau biometrice de către Essilor International sau de către furnizorul de servicii FittingBox. Nu sunt stocate imagini sau videoclipuri.

MODIFICĂRI ADUSE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Revizuim în mod regulat conformitatea cu politica noastră de confidențialitate, în special pentru a ne asigura că respectă noile legi și reglementări privind protecția datelor. Dar, deși această Politică de confidențialitate se poate schimba din când în când, nu vă vom reduce drepturile în conformitate cu această Politică de confidențialitate fără consimțământul dumneavoastră explicit.

Politica de confidențialitate serviciu programare online

Politica de utilizare rezonabilă