Zásady ochrany osobných údajov

V rámci tohto oznámenia o ochrane osobných údajov vás my, spoločnosť Essilor, informujeme, aké vaše osobné údaje zhromažďujeme, keď navštívite našu webovú stránku alebo používate naše služby, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme.

Zásady ochrany osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov vás v mene spoločnosti Essilor Slovakia s.r.o. informujeme, aké vaše osobné údaje zhromažďujeme, keď navštívite našu webovú stránku alebo využívate naše služby, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme. Vaše osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie, ktoré sa vás týkajú, najmä vaše meno a kontaktné údaje, ako je adresa vášho domova, vaše telefónne číslo alebo e-mailová adresa. 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov si dôsledne prečítajte. Je veľmi dôležité, aby ste úplne porozumeli tomu, ako spracúvame vaše osobné údaje a chránime vaše súkromie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho použitia vašich osobných údajov, môžete nás samozrejme kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie:

Naše kontaktné údaje: Essilor Slovakia s.r.o., Vajnorská 100, 831 01 Bratislava, essilor@essilor.sk

Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby pre ochranu údajov: Oddelenie pre ochranu údajov: essilor@essilor.sk

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME

Údaje, ktoré zhromažďujeme, keď navštívite našu webovú stránku

Keď prejdete na našu webovú stránku, automaticky zhromažďujeme a ukladáme niektoré z vašich údajov do denníkov servera a súborov cookie, čo sú malé súbory, ktoré odosielame do vášho počítača pri návšteve webovej stránky. 

Tieto údaje nám neumožňujú vás priamo identifikovať. Zaznamenávame však údaje týkajúce sa vášho prehliadania našej webovej stránky, ako sú napríklad stránky, ktoré ste navštívili, dátum a čas, kedy ste ich navštívili, vaše vyhľadávacie dopyty, informácie o vašom zariadení (model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečný identifikátor zariadenia, adresa IP, nastavenia hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača), dátum a čas vašej žiadosti a sprostredkovateľská webová adresa.

Ak chcete našu webovú stránku iba navštíviť, poskytnutie vašich osobných údajov sa nevyžaduje. To znamená, že môžete odmietnuť súbory cookie príslušným nakonfigurovaním svojho webového prehliadača (ďalšie informácie nájdete vo webovom prehliadači v sekcii Pomocník). Odmietnutie súborov cookie vám však pravdepodobne naruší prechádzanie našej webovej stránky, a to najmä zabránením prístupu k niektorým jeho častiam.

 

Údaje, ktoré zhromažďujeme, keď sa zaregistrujete alebo si objednáte výrobky

Niektoré služby ponúkané na našej webovej stránke vyžadujú, aby ste sa zaregistrovali. Ak chcete tieto služby používať, požiadame vás o poskytnutie osobných údajov. Poskytnite nám úplné a presné údaje a taktiež nás informujte v prípade potreby ich aktualizácie. Ak nám neposkytnete úplné a presné údaje alebo ak nás nebude informovať o tom, že vyžadujú aktualizáciu, pravdepodobne vám nebudeme môcť poskytnúť služby, ktoré požadujete.

Zhromažďujeme nasledujúce kategórie osobných údajov: 

 • Identifikačné údaje vrátane vášho mena, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, adresy domova, prihlasovacieho mena a hesla atď.;
 • Údaje IT vrátane údajov týkajúcich sa vášho prehliadania našej webovej stránky, ako sú napríklad stránky, ktoré ste navštívili, dátum a čas, kedy ste ich navštívili, vaše vyhľadávacie dopyty, informácie o vašom zariadení (model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadení, adresa IP, nastavenia hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača), dátum a čas vašej žiadosti a sprostredkovateľská webová adresa.

 

AKO POUŽÍVAME ZHROMAŽDENÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje používame iba v medziach povolených zákonmi a predpismi. Niekedy môžeme vaše osobné údaje použiť, pretože to od nás vyžadujú zákony a nariadenia. V žiadnom prípade však nerobíme žiadne automatizované rozhodnutia založené výhradne na automatickom spracovaní, čo by mohlo viesť k právnym záväzkom voči vám alebo by vás to mohlo významne ovplyvniť.

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely: 

 • Vaše identifikačné údaje používame na to, aby sme mohli (i) spracovať vaše žiadosti, (ii) umožniť vám rezervovať si online stretnutie s očným zdravotníckym odborníkom a (iii) na účely komunikácie, animácie a komerčnej propagácie. Tieto použitia sú založené na vašom súhlase, ako aj na našom oprávnenom záujme.
 • Vaše údaje IT používame na to, aby sme mohli (i) identifikovať vašu osobu a poskytnúť vám čo najlepšie prostredie pri návšteve našej webovej stránky, (ii) zistiť počet koncových používateľov, ktorí navštívia našu webovú stránku, a analyzovať štatistické údaje súvisiace s ich prehliadaním a (iii) vylepšiť našu webovú stránku. Tieto použitia sú založené na vašom súhlase, ako aj na našom oprávnenom záujme.

 

AKO DLHO UCHOVÁVAME ZHROMAŽDENÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Obdobie, počas ktorého uchovávame vaše osobné údaje, je uvedené v tabuľke nižšie: 

Kategória údajov

Obdobie uchovávania

Identifikačné údaje

3 roky

Údaje IT

13 mesiacov

 

AKO CHRÁNIME OSOBNÉ ÚDAJE

Máme zavedené opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením, okrem iných vrátane nasledujúcich opatrení:

 • Implementujeme a udržiavame sofistikované technické opatrenia, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú zaznamenávané a spracovávané v úplnej dôvernosti a bezpečnosti.
 • Implementujeme a udržiavame príslušné obmedzenia prístupu k vašim osobným údajom a monitorovania prístupu, používania a prenosu osobných údajov.
 • Všetci naši zamestnanci, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom, sú povinní uzavrieť dohody o mlčanlivosti alebo podobné dohody, ktoré im ukladajú povinnosti dodržiavať naše požiadavky na ochranu osobných údajov a zachovanie dôvernosti.
 • Od všetkých obchodných partnerov a poskytovateľov služieb tretích strán, s ktorými môžeme zdieľať vaše osobné údaje, požadujeme, aby dodržiavali všetky príslušné požiadavky na ochranu osobných údajov a zachovanie dôvernosti.
 • Našim zamestnancom a tretím stranám, ktoré majú prístup k osobným údajom, pravidelne poskytujeme školenie o ochrane osobných údajov.

 

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

Na základe platných zákonov a predpisov na ochranu údajov máte právo:

 • na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie;
 • na obmedzenie alebo odmietnutie ich spracovania;
 • nás informovať, že si neželáte zasielanie marketingových informácií;
 • požadovať v niektorých prípadoch prenos určitých vašich osobných údajov vašej osobe alebo tretej strane;
 • pokiaľ je naše spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, odvolať svoj súhlas bez toho, aby bola dotknutá právoplatnosť nášho spracúvania na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

Zaviazali sme sa, že vám umožníme uplatniť si svoje práva. Ak to chcete urobiť, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených na začiatku tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Uveďte nasledujúce informácie, aby sme mohli vo veci vašej žiadosti náležite konať:

 • vaše meno a priezvisko;
 • vaša konkrétna žiadosť (inak povedané, aké práva chcete uplatniť);
 • dátum žiadosti a váš podpis (ak posielate žiadosť poštou).

Ak nie ste s našou odpoveďou úplne spokojní, môžete tiež podať sťažnosť na naše spracovanie vašich osobných údajov príslušnému orgánu na ochranu údajov.

 

VIRTUÁLNE VYSKÚŠANIE, OD POSKYTOVATEĽA FITTINGBOX

Počas používania Virtuálneho vyskúšania, spoločnosť Essilor International vyžaduje prístup ku kamere vášho zariadenia. Kliknutím na „Povoliť“ súhlasíte s aktiváciou kamery vášho zariadenia, aby ste mohli naplno využívať funkcionalitu tejto služby. Upozorňujeme, že pri používaní služby Virtuálneho vyskúšania spoločnosť Essilor International a poskytovateľ tejto služby FittingBox nespracováva ani nezhromažďuje žiadne osobné, biometrické ani zdravotné dáta. Taktiež, pri používaní tejto služby sa neukladajú žiadne fotografie ani videá.

 

ZMENY TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidelne kontrolujeme náš súlad s naším oznámením o ochrane osobných údajov, a to najmä preto, aby sme zaistili jeho súlad s novými zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany údajov. Aj keď sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov môže priebežne meniť, neobmedzíme vaše práva na základe tohto oznámenia o ochrane súkromia bez vášho výslovného súhlasu.

Zásady ochrany osobných údajov

V rámci tohto oznámenia o zásadách ochrany osobných údajov vás my, spoločnosť Essilor, informujeme, aké vaše osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme.